สภาธุรกิจตลาดทุนไทยหารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและผู้บริหารฯ เข้าหารือนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมหารือด้วยในประเด็น "การดำเนินการของบริษัทมหาชนในส่วนหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน หลักเกณฑ์การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563