ตามติด โควิด-19

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมให้สัมภาษณ์สด
ประเด็น "การประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล" ในรายการพิเศษ "ตามติด โควิด-19"
เวลา 14.00 - 15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Modern 9TV (ช่อง 30) แยก อสมท.
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563