การประชุมหารือ "แนวทางการ Delivery สินค้าอุปโภค-บริโภค ในช่วงสถานการณ์ Covid-19"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือ "แนวทางการ Delivery สินค้าอุปโภค-บริโภค ในช่วงสถานการณ์ Covid-19" โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563