"เปิดตัวเว็บไซต์สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th และ Line DGA : สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว
"เปิดตัวเว็บไซต์สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th และ Line DGA : สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่" โดยมี
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563