พาณิชย์....เตรียมคอร์สให้คำปรึกษาเข้มข้น พาธุรกิจฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19

พาณิชย์....เตรียมคอร์สให้คำปรึกษาเข้มข้น พาธุรกิจฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19
 
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจระดับประเทศจัดหลักสูตรให้ความรู้พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ นักธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) คาดจะช่วยกอบกู้ธุรกิจไทยหลังต้องเผชิญภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง พร้อมเตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ลดการเดินทางลดเสี่ยงติดเชื้อ! สนองนโยบายชาติ
 
         นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องสภาพแนวโน้มเศรษฐกิจ ในอนาคต ล่าสุดได้ระดมผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้คำปรึกษาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู พัฒนาธุรกิจหลังเจอสภาวะวิกฤตให้พร้อมก้าวเดินและมองหาโอกาสทางการตลาดได้ต่อไป"
 
          รมช. พณ. กล่าวต่อว่า "กิจกรรมฯ นี้มีกำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 โดยจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) นักธุรกิจมือบริการอาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) เปิดรับจำนวน 35 ราย 2) นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เปิดรับจำนวน 20 ราย กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ และในขณะเดียวกัน ก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ในปีนี้ถือเป็นรุ่นที่ 9 มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูง เพราะถือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ค่อนข้างเยอะ นอกจากการจัดที่ปรึกษาลงให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ สถานประกอบการแล้ว ยังครอบคลุมความรู้ไปถึงการบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งพัฒนาคน การตลาด นวัตกรรม และการเงิน ซึ่งจะเน้นไปที่วิธีการในการฝ่าวิกฤตเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน"
 
          "สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) เป็นรุ่นที่ 7 ซึ่งกลุ่มนี้จะคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการพัฒนาจากกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ ถือเป็นการต่อยอดโดยแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการตลาดเป็นหลัก โดย theme ของปีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการขายแบบ e-Marketplace เพื่อสร้างยอดขายแล้วยังเน้นการทำการตลาดแบบสวนกระแสอีกด้วย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเพราะจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของธุรกิจ รวมถึงโอกาสทางการตลาดที่ธุรกิจจะได้เข้าไปลงเล่นในตลาดเป็นรายแรกๆ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ"
 
          "การดำเนินโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ SMEs โดยตรง อาทิ รศ.ดร.พีระ เจริญพร ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณปภาณ ธีรบวรรัตน์ อดีตผู้บริหารบริษัทในเครือ Double A คุณโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย คุณชวยศ ป้อมคำ ผู้บริหาร Lean Startup Thailand ร่วมด้วยครีเอทีฟมืออาชีพ คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ จาก ฟาร์อีสต์ เฟรมไลน์ ดีดีบี และ นักสร้าง Content เจ้าของเพจคิ้วต่ำ คุณอนุชิต คำน้อย ฯลฯ ทั้งนี้ จะมีเป็นการให้คำปรึกษาในลักษณะ Group Coaching และ One on one Coaching ณ สถานประกอบการ จำนวน 75 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลงในช่วงกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงได้เตรียมแผนการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับสานต่อธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้"
 
          "โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมพัฒนาธรกิจได้ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563 ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 หรือ 09 7939 8878" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
********************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองธุรกิจบริการ                                                         ฉบับที่ 90 /วันที่ 9 เมษายน 2563