การประชุมแนวทางการนำอัญมณีมาใช้เป็นหลักประกันเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับผ่านVDO CONFERENCE

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE การนำอัญมณีมาใช้เป็นหลักประกันเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีธนาคารต่างๆร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563