Thai Fruit Golden Months "ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศอยู่รอด"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว Thai Fruit Golden Months "ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์พันธ์มิตรทั้ง 9 องค์กรเข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563