ตู้พาณิชย์"ปันสุข ปันน้ำใจ"

กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวง นำตู้ปันสุข ปันน้ำใจ มาตั้ง ณ หน้ากระทรวงฯ และสะพานลอยคนข้าม จำนวน 2 ตู้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563