การประชุมแนวทางการพัฒนา Platform ขนส่งภายในประเทศ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมแนวทางการพัฒนา Platform ขนส่งภายในประเทศ โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยสมาคมต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563