การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสุภาพร บุณแทน ผู้อำนวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563