การหารือการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการหารือการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด โดยมีนางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน พร้อมคณะของบริษัท คิง เพาเวอร์ฯเข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563