เริ่มแล้ว! หลักสูตร "Smart Restaurant 2020" สำหรับเจ้าของร้านอาหารมือใหม่และมือเก๋า เพิ่มช่องทางขายผ่านออนไลน์ ทางรอดเพื่อร้านอาหารยุค New Normal

เริ่มแล้ว! หลักสูตร "Smart Restaurant 2020" สำหรับเจ้าของร้านอาหารมือใหม่และมือเก๋า
เพิ่มช่องทางขายผ่านออนไลน์ ทางรอดเพื่อร้านอาหารยุค New Normal
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระตุ้นธุรกิจร้านอาหารไทยต้องเร่งเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันยุค New Normalก่อนสายเกินไป เปิดหลักสูตร Smart Restaurant 2020 ระดมเจ้าของธุรกิจร้านอาหารมือโปร และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหารมาถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าของร้านอาหารมือใหม่และมือเก๋า พร้อมปรับตัวเพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ และเดลิเวอรี่สร้างยอดขายโตได้ไม่รู้จบ
 
                                             นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ก้าวเข้าสู่ยุค New Normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน และใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยกันมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหาร ที่หน้าร้านมีจำนวนลูกค้าลดน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารจึงจำเป็นต้องปรับวิธีการบริหารจัดการร้านอาหารให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้
 
                                            อธิบดี กล่าวต่อว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจบริการโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเพราะเป็นเรื่องหลักของการดำรงชีพ และเป็นธุรกิจที่คนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติอื่นๆ ประกอบกับมีธุรกิจร้านอาหารที่กำลังเติบโตเกิดขึ้นมากมาย เกิดการจ้างงานจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่จากการวิเคราะห์พบว่า อุปสรรคสำคัญในการเติบโตของร้านอาหารคือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ไม่ได้มาตรฐาน และขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี"
 
                                         "กรมฯ จึงได้เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Smart Restaurant 2020" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหารมาถ่ายทอดความรู้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม รุ่นละ 60 ธุรกิจ อบรมรุ่นละ 6 วัน คือ 1) กลุ่มมือใหม่ เป็นธุรกิจร้านอาหารที่เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือน-1 ปี จะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 3,6,10,13,17 และ 20 สิงหาคม 2563 โดยเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการสร้างร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม การจัดการร้าน การออกแบบร้านให้โดนใจ และการทำบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจควรรู้ การใช้ระบบเดลิเวอรี่ Social Media และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขาย การสร้างระบบแฟรนไชส์ และการจัดการสต๊อกวัตถุดิบและเมนู และ Food Safety & Food waste ซึ่งช่วยให้ร้านอาหารมือใหม่มีพื้นฐานที่จะนำมาบริหารจัดการร้านให้มีคุณภาพและเติบโตไปเป็นมืออาชีพต่อไป"
 
                                         "2) สำหรับ กลุ่มมือโปร เป็นธุรกิจร้านอาหารที่เปิดให้บริการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป จะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 26-27, สิงหาคม 2-3, 9-10 กันยายน 2563 โดยหลักสูตรฯ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยีในยุค 5G มาช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร การสร้างร้านให้เป็นที่รู้จัก เทคนิคการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ การจัดการบัญชี การใช้ Social Media อย่าง Line Official Account เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว การโฆษณาผ่าน Facebook การบริหารบุคลากร การบริหารสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ กลยุทธ์การจัดซื้อและการควบคุมต้นทุนซึ่งจะช่วยให้ร้านอาหารลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้"
 
                                       "ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดการอบรมได้ทาง Facebook : กองธุรกิจบริการ ตามวันที่ระบุในข้างต้น ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 15,981 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 106,916.62 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) และมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์วิกฤตทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจร้านอาหารไม่สามารถจะมีหน้าร้านเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นจะต้องมีช่องทางการขายที่หลายหลายโดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นร้านอาหารไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบเดลิเวอรี่ได้อย่างรวดเร็วก็จะสร้างยอดขายให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทักษะในการบริหารจัดการร้านอย่างรอบด้าน และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                  ฉบับที่ 146 / 3 กรกฎาคม 2563