พิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล"BBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล "DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020" กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563