กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020 เคียงข้างธุรกิจไทย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020
เคียงข้างธุรกิจไทย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน
 
                                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลในงาน "DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020" เพื่อแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจำนวน 59 ราย เผยผลสำเร็จหลังจบกิจกรรมธุรกิจมี Business Plan ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง สำหรับใช้เป็นคัมภีร์ที่จะฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจได้ทันสถานการณ์พอดี ช่วยหั่นต้นทุนให้ลดลง เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ปลื้มใจ! มีธุรกิจใช้ความรู้ไปต่อยอดโอกาสทางการตลาดเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่าง Lazada ได้
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพว่า ในวันนี้ (7 สิงหาคม 2563 ) กรมฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020 ณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ สู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 63 ชั่วโมง และมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแบบธุรกิจต่อธุรกิจ 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) รุ่นที่ 9 มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 36 ราย และมีธุรกิจที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) โดยแบ่งเป็น ระดับดีเด่น ได้แก่ บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจ Cleaning Service ให้บริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำอาคาร ระดับดีมาก ได้แก่ บริษัท ร้านใส่นม จำกัด ธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม นมสด ไอศกรีมและขนม ระดับดี ได้แก่ บริษัท ลมุนน่า คลินิก จำกัด ธุรกิจดูแลความงามครบวงจร โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ธุรกิจมี Business Plan ที่เป็นเส้นทางเดินที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาด้านการตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมได้อย่างมืออาชีพ
 
                                          อธิบดี กล่าวต่อว่า "2) กิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) รุ่นที่ 7 มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 23 ราย และในจำนวนนี้มีธุรกิจที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) แบ่งเป็น ระดับดีเด่น ได้แก่ บริษัท เดอะบอยลิ่งชริมพ์ จำกัด ธุรกิจร้านอาหารซีฟู้ด ระดับดีมาก ได้แก่ ธุรกิจ Shoesliers ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นสตรี ระดับดี ได้แก่ บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์พลัส จำกัด ธุรกิจร้านกาแฟและจำหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้ผลลัพธ์เป็น Marketing Plan สำหรับใช้วางแผนการตลาดสมัยใหม่ นอกจากนี้ภายในงานผู้ประกอบธุรกิจจากทั้ง 2 กิจกรรม ยังได้เข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการและร่วมกิจกรรม Networking & Business Matching เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือและขยายพันมิตรทางธุรกิจให้สามารถพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤต และสร้างการเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน"
 
                                         "อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม ถือว่ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากที่ทราบกันดีว่าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจ การปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดรับการสถานการณ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาจะทำให้ธุรกิจไม่หลงทิศทาง และสามารถ ใช้ Business Plan มาเป็น Road Map นำทางเพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป ทั้งนี้ จากการประเมินผลธุรกิจ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า มีธุรกิจที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้จนสามารถพาสินค้าเข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มของ Lazada ได้ รวมถึงลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้ถึง 73,547,293 บาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าได้มากถึง 82,859,734 บาท ซึ่งนับว่าเป็นผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
******************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                             ฉบับที่ 148 / วันที่ 7 สิงหาคม 2563