กรมพัฒน์ฯ ชวนลาซาด้าบุก! จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างนักการค้าออนไลน์ยุคใหม่ ลุย...ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมมีพี่เลี้ยง เมื่อจบหลักสูตรเข้าตลาดออนไลน์ได้ทันที

กรมพัฒน์ฯ ชวนลาซาด้าบุก! จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างนักการค้าออนไลน์ยุคใหม่
ลุย...ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมมีพี่เลี้ยง เมื่อจบหลักสูตรเข้าตลาดออนไลน์ได้ทันที
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับลาซาด้า จัดกิจกรรม "นักการค้าออนไลน์ยุคใหม่" ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระตุ้นธุรกิจในท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดออนไลน์ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ดีๆ จากลาซาด้าในการเริ่มต้นเปิดร้าน พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาช่วงเริ่มเข้าสู่ออนไลน์ และแพ็กเกจช่วยสร้างร้านค้ามูลค่า 1,000 บาท เผยที่ผ่านมากิจกรรมนี้สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพออกสู่ตลาดทั่วประเทศ สร้างมูลค่าให้ตลาดออนไลน์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 สิงหาคม 2563) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับตลาดกลางออนไลน์ระดับโลกอย่างลาซาด้าจัดกิจกรรม "นักการค้าออนไลน์ยุคใหม่" ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ หรือ อี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์
 
                                             อธิบดี กล่าวต่อว่า "กิจกรรมในครั้งนี้มีธุรกิจที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 250 ราย โดยภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในหัวข้อ เคล็ดลับเพิ่มโอกาส สร้างรายได้สินค้าชุมชนออนไลน์ โดยมีวิทยากรคือ คุณกรณษา ปานสุวรรณ ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสจากลาซาด้า ประกอบกับเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการตลาดออนไลน์ และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ สำหรับใช้ในตลาดออนไลน์ ตลอดจนสามารถทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีหลังจบหลักสูตร พร้อมกับมีสิทธิประโยชน์มากมายที่ลาซาด้าได้มอบให้ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมตามมาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ไปทำตลาดอี-คอมเมิร์ซให้เกิดรูปธรรมได้จริง ได้แก่ การเริ่มต้นเปิดร้านค้า การให้บริการคำปรึกษาฟรี 30 วัน และแพ็กเกจช่วยสร้างร้านค้ามูลค่า 1,000 บาท"
 
                                       "นักการค้าออนไลน์ยุคใหม่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความพร้อมให้ธุรกิจเข้าสู่โลกของอี-คอมเมิร์ซ รวมถึงกระตุ้นให้เอสเอ็มอี (SMEs) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนด้านการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้า/บริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจต่อยอดให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุค New Normal พร้อมก้าวสู่การเป็น นักการค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ ที่ผ่านกรมฯ ได้จัดกิจกรรมนักการค้าออนไลน์ยุคใหม่ไปแล้วจำนวน 47 ครั้ง ใน 26จังหวัดทั่วประเทศมีธุรกิจที่ผ่านหลักสูตรแล้วจำนวน 7,829 ราย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงได้รับเสียงตอบรับเข้าร่วมงานที่ส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มเกษตรกร คนรุ่นใหม่ และนักธุรกิจในท้องถิ่นมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นเดิม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้ออบรม/สัมมนา"
 
                                        "สำหรับภาพรวมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2563 นี้คาดการณ์ว่าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดด จากเดิมในปี 2562 มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 220,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อของได้เหมือนเคย การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และใช้โอกาสนี้เรียนรู้วิธีการตลาดออนไลน์เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้เติบโตต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
*************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                        ฉบับที่ 150 /วันที่ 9 สิงหาคม 2563