ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีนางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563