ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง