พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 6 "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน" โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

การจัดงาน พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 6 มีร้านค้าส่งค้าปลีก และร้านโชวห่วยเข้าร่วมกว่า 6,654 ร้านค้า และมีสินค้าเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 400 รายการ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 หมวด ได้แก่ 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. เครื่องปรุงรส 3. ของใช้ประจำวัน 4. ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 5. ผลิตภัณฑ์ซักล้าง โดยลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 50 ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

กระทรวงพาณิชย์ลงลึกถึงระดับหมู่บ้านชุมชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงฯเข้ามามีส่วนร่วมในการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งเป็นภาระกิจสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ