พาณิชย์ จับมือ 38 พันธมิตร เตรียมจัดงาน "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020"

พาณิชย์ จับมือ 38 พันธมิตร เตรียมจัดงาน "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020"
ช่วยเสริมทัพความแข็งแกร่ง ให้ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย
 
                                              พาณิชย์ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรอี-คอมเมิร์ซชั้นนำ จำนวน 38 หน่วยงาน ได้แก่ e-Marketplace e-Payment, Logistics & Fulfillment, e-Commerce Platform, e-Commerce Solution, Food Delivery และ Support SMEs แถลงเตรียมจัดงาน "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020" ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ ช่วยผลักดันธุรกิจไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล เปิด 5 โซนไฮไลท์ สร้างธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่ออนไลน์ เดินออกจากงานพร้อมเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้ทันที!
 
                                              นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (13 สิงหาคม 2563) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานเปิดตัวกิจกรรม "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020" ภายใต้แนวคิด New Normal, New Digital วิถีใหม่สู่โลกออนไลน์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอี-คอมเมิร์ซ จำนวน 38 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการฐานราก ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชนให้มีความทันสมัย เท่าทันกับโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงสามารถขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 
                                              ที่ปรึกษาฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรม "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ โดยเป็นการรวบรวมระบบ Ecosystem ของ e-Commerce ไว้ให้บริการในที่เดียว สอดรับกับคำว่า Hackathon (แฮกกาทอน) ที่ต้องการจะสื่อถึงการพากลุ่มคนด้านอี-คอมเมิร์ซมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ความคิด และนำไปแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจของตนเอง ตลอดจนพัฒนาวงการอี-คอมเมิร์ซให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป สำหรับกิจกรรมต่างๆ จะแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1: e-Commerce Platform การให้บริการจากหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำด้านต่างๆ อาทิ Lazada, shop@24, Kerry Express, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และ2C2P mPay เป็นต้น โดยมีสิทธิพิเศษที่จะมอบให้ภายในงานเท่านั้น"
 
                                            "โซนที่ 2: Get Ready e-Commerce แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับกูรูด้านอี-คอมเมิร์ซและ Influencer เป็นการเสริมความรู้และเคล็ดลับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณเชน ธนา และคุณต่อ เพนกวิน โซนที่ 3: DBD Pavilion จัดแสดงสินค้า (Success Case) ของผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โซนที่ 4: Start Store Online ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ การเปิดร้านค้าออนไลน์ การสร้างความมีตัวตนและความน่าเชื่อถือในการค้าออนไลน์ การเขียน Story Telling และการนำเสนอสินค้าด้วยภาพถ่าย เมื่อผู้เข้าร่วมงานเดินออกจากโซนก็จะมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเองได้ทันที และโซนที่ 5: Offline 2 Online Market ได้เชิญร้านค้าที่ประสบความสำเร็จในการค้าออนไลน์มาจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจระหว่างกัน และสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ Shopee มีการแจกโค้ด "DBD2020" เพื่อรับ Coins คืนสูงสุดถึง 50%"
 
                                            "โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันดังกล่าว ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ในธุรกิจสามารถขยายตลาดเข้าสู่ออนไลน์ รวมถึงสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 ได้มีธุรกิจเป็นของตนเองหรือสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองได้อีกด้วย ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย และสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากกว่า 10 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้าสู่ช่วงการเติบโตได้ต่อ สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5960 Facebook : Thailand e-Commerce Hackathon" ที่ปรึกษาฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
************************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                   ฉบับที่ 153 / วันที่ 13 สิงหาคม 2563