กรมพัฒน์ฯ จัดเสวนา 'Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ'ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยในยุค New Normal

กรมพัฒน์ฯ จัดเสวนา Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ
 ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยในยุค New Normal
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานเสวนา Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกธุรกิจมีการพัฒนาสินค้า บริการ พร้อมปรับตัวเตรียมรับมือกับตลาดสินค้า-บริการสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยในยุค New Normal ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 
          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นการอบรมแบบเข้มข้นรวม 42 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกระตุ้นแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ราย ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสุขภาพ เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สินค้าเวชภัณฑ์แผนโบราณ สกินแคร์ อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจโรงแรม โดยมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น แนวคิดการ Transform ธุรกิจและแนวโน้มเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trend) กระบวนการวิจัยเพื่อหา Insight หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์เพื่อการสร้างและปรับโมเดลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จนนำไปสู่การเป็นต้นแบบสินค้าและบริการยุคใหม่ ภายหลังจากการฝึกอบรมสิ้นสุดลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องการเวทีในการนำเสนอแนวคิดที่ได้รับถ่ายทอดมาจากวิทยากร จึงร่วมกับกรมฯ จัดงานเสวนา Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ ขึ้นในวันนี้ เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน พร้อมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานความสำเร็จ (Showcase) และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
 
          การจัดงานเสวนาในวันนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแชร์ไอเดีย แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างโอกาสและปรับโมเดลธุรกิจของกลุ่ม Well-being Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนในขณะนี้และในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากทุกประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคอนเซปท์แห่งอนาคตและการออกแบบ บริษัท บารามีซี่ จำกัด จะมาให้ความรู้พร้อมเปิดมุมมองเกี่ยวกับเทรนด์การบริโภคสินค้าและบริการในกลุ่มผู้สูงวัย (Aging Society Business Trend 2021) และตลาดสินค้า บริการเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีคุณณฎา ตันสวัสดิ์ และคุณธนากร พรหมยศ ผู้ก่อตั้ง Young Happy แพลตฟอร์มเพื่อผู้สูงวัยจะมานำเสนอโมเดลการทำธุรกิจสูงวัยในยุคดิจิทัลแบบธุรกิจ Young Happy แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัยที่เป็น Community ศูนย์รวมกิจกรรม งาน event และองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งบริการที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุไว้ในที่เดียว อีกทั้งยังมีคุณศิริพัฒน์ มีทับทิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช่อคูน เรมีดี้ จำกัด ที่จะมานำเสนอการสร้างธุรกิจจาก SME สู่การเป็น Health Tech Startup Hub of Herbs สินค้าสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงการสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพจากภาครัฐ โดยผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอธุรกิจ (Showcase) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพดังกล่าว เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย
 
          รองอธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) จะได้รับแผนการดำเนินธุรกิจที่เป็นเหมือนแผนที่ชี้ทางเดินในภาวะวิกฤต เช่น แผนกลยุทธ์พัฒนาแบรนด์และโมเดลธุรกิจ (Brand Management Canvas) ที่จะนำให้ธุรกิจได้มองเห็นโอกาสจากโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น และพร้อมปรับตัวให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ได้อย่างทันเหตุการณ์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 อีเมล trainingpr9@gmail.com หรือ สายด่วน 1570
 
******************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                              ฉบับที่ 152 / วันที่ 12 สิงหาคม 2563