บันทึกเทปสัมภาษณ์งาน "วันโชห่วยไทย" ภายใต้แนวความคิด "ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปสัมภาษณ์งาน "วันโชห่วยไทย" ภายใต้แนวความคิด "ชี้ช่องรวย โช่ห่วยไทย วิถีใหม่" ซึ่งบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จะนำเทปบันทึกการสัมภาษณ์ไปเผยแพร่ในงาน วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ที่แม็คโครสาขานครสวรรค์ สถานที่บันทึกเทป ห้องอเนกประสงค์ KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563