พาณิชย์ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจแฟรนไชส์นำเสนอธุรกิจและจำหน่ายสินค้า...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครต้องการสร้างอาชีพ-เป็นเจ้าของกิจการ..

พาณิชย์ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจแฟรนไชส์นำเสนอธุรกิจและจำหน่ายสินค้า...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใครต้องการสร้างอาชีพ-เป็นเจ้าของกิจการ..เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์
พบกันที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม นี้
 
                                            กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็มอีต่อเนื่อง จับมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์นำเสนอธุรกิจและจำหน่ายสินค้า...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเจ้าของกิจการ พบกันที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม นี้
 
                                            นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมฯ ได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน โดยเน้นการสร้างมาตรฐานคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์แก่ตราสินค้า และวางกลยุทธ์การตลาดที่จะเอื้อต่อการขยายสาขา ขยายการลงทุน ยึดหลักการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แฟรนไชส์ไทยมีความเข้มแข็ง และพร้อมแข่งขันในทุกตลาด"
 
                                        "ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2563 โดยเปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์เปิดบูธนำเสนอธุรกิจและจำหน่ายสินค้า โดยผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถขอคำปรึกษา รวมทั้ง เลือกซื้อสินค้า/บริการที่หลากหลายจากผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจลงทุนและต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 30 แบรนด์ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายธุรกิจ การต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม"
 
                                       "ขอเชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และเลือกซื้อสินค้า/บริการจากผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2563 พบกับสินค้าไฮไลต์มากมาย อาทิ Gottocha - ธุรกิจชารูปแบบใหม่ ZEROCO COFFEE - กาแฟสด 0% ไขมันทรานส์ C PLUS EXPRESS - แฟรนไชส์ไปรษณีย์ บะหมี่ถาดกระทะเล้ง - ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง และ ปาป้าพิซซ่า - พิซซ่าไทย สู่พิซซ่าโลก ฯลฯ เป็นต้น"
 
                                       "ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดโดยรวมกว่า 2 แสน 8 หมื่นล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.3 ต่อปี โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไซส์ มากกว่า 15,000 - 20,000 ราย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจความงาม/สปา และกลุ่มธุรกิจการศึกษา นับเป็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจฯ มาจากการเพิ่มจำนวนของกลุ่มแฟรนไชส์ไทยรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึง การเข้ามาของแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ทยอยเปิดสาขาในประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จะมีส่วนช่วยขยายโอกาสทางการค้า และเพิ่มช่องทางในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                       สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 E-mail: franchisedbd@gmail.com www.dbd.go.th และ กลุ่มเซ็นทรัล e-Mail : jasuwit@central.co.th
 
#สร้างงานสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์
*************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                 ฉบับที่ 157 / วันที่ 19 สิงหาคม 2563