100 ปี กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ
และเข้าร่วมงาน 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563