การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีกรมสรรพากร,ก.ร.พ.และสภาอุตฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563