กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่ให้สินค้า OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรร.. แสดงและจำหน่ายสินค้า

กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่ให้สินค้า OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรร.. แสดงและจำหน่ายสินค้า
พร้อมเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการตลาดกับผู้ค้ารายใหญ่ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง
ณ เวสต์เกท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกท 29-30 สิงหาคม นี้
 
                                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าผลักดันสินค้า OTOP Select ที่ผ่านคัดสรรจากกรมฯ... ขยายตลาดทุกช่องทาง เปิดพื้นที่ให้แสดงและจำหน่ายสินค้าแก่สาธารณชน พร้อมนำเสนอสินค้าเจรจาธุรกิจกับผู้ค้ารายใหญ่ : โมเดิร์นเทรด กลุ่มผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ผ่านงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม "OTOP Select เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมือง" ณ เวสต์เกท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกท ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม นี้
 
                                          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select 3 - 5 ดาว ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำขึ้นจำหน่ายบนศูนย์การค้า ผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ และผลักดันให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 4 ประเภทสินค้า 116 รายการ ประกอบด้วย 1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 35 รายการ 2) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 21 รายการ 3) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 39 รายการ และ 4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 21 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรทุกชิ้นมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาประจำท้องถิ่น มีความสวยงาม มีมาตรฐาน และโดนใจตลาด"
 
                                       "ล่าสุด กรมฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร 116 รายการ ออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่สาธารณชนทั่วไป พร้อมทั้ง เปิดเวทีให้นำเสนอและเจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกับผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (Trader/Buyer) ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง งานฯ ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม OTOP Select เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมือง โดยผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 116 รายการ จะมีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อผู้บริโภคและผู้ค้ารายใหญ่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเอง อีกทั้งเป็นการฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์การนำเสนอและเจรจาธุรกิจ ทำให้ในอนาคตสามารถที่จะเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการเจรจาธุรกิจ โดยกรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดการจัดงานฯ"
 
                                     "จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานเพื่อจำหน่ายในร้านค้าของตน เข้าร่วมงาน OTOP Select เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมือง ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ เวสต์เกท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกท ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้า OTOP Select แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกทางหนึ่ง" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 5950 สายด่วน 1570 และ e-Mail : otop.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
****************************************** 
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                           ฉบับที่ 164 / วันที่ 29 สิงหาคม 2563