"เศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "เศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๕๐ คน ในโอกาสนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม ณ โรงแรม มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตําบลจังหวัดพิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓