พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลและหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯเข้าร่วม และภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง "ธรรมาภิบาล มาตรฐานธุรกิจ บนวิถีชีวิตใหม่" ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563