"MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย"

"MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย"
เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำหน่ายสินค้า/เจรจาธุรกิจ
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ กว่า 100 ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ พร้อมเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน นี้
 
                                          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้กว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 23 ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 47 ธุรกิจ สมุนไพร 18 ธุรกิจ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก 12 ธุรกิจ"
 
                                      "ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า..ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยจัดโซนการเจรจาธุรกิจให้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุนได้โดยสะดวก รวมทั้ง เปิดคลินิก ให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และสถาบันการเงิน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น"
 
                                        รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "งาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นตามแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป "เข้มแข็งอีกครั้ง" ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) สั่งการให้กรมฯ เร่งดำเนินการฟื้นฟู กลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการฯ กลุ่มเปราะบาง ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็ว ให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันให้ผู้ประกอบการนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร โดยหวังผลให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ"
 
                                           "จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมลงทุนและต่อยอดธุรกิจ โดยพบกันที่งาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยฟื้นฟูกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                               ฉบับที่ 173 / วันที่ 10 กันยายน 2563