พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องจามจุรี 1-2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นทเชส กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563