แถลงข่าวผลงาน 2 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวผลงาน 2 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563