ช้อปของดี วิถีไทย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เยี่ยมชมงาน "ช้อปของดี วิถีไทย"
ซึ่งเป็นกิจกรรมการ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOPสู่แหล่งจำหน่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ธุรกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 30 ธุรกิจ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานมีทั้ง
อาหารคาว-หวาน ขนมไทย และผลไม้ จากหลายๆ จังหวัด เครื่องเงินแฮนเมด จากจังหวัดนนทบุรี ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพันคอ ย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดบึงกาฬ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว
นวัตกรรมใหม่จากจังหวัดพิจิตร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 บริเวณชั้น 1
โซน Beacon 2,3 และ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์