วันเกษียณอายุ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรีศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมผู้เกษียณอายุ เข้าร่วมงานวันเกษียณอายุ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์