นายวุฒิไกรตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563