กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งมอบงาน 30 กันยายน 2563

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เซ็นแฟ้มส่งมอบงาน พร้อมพบปะพูดคุยหารือแนวทางการทำงานของทั้งสองกรม โดยมีคณะผู้บริหารกรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563