สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" เพื่อให้กลุ่มธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจ เทคนิคการตลาด ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง เตรียมทัพรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563