พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ พระอารามหลวง วัดสมุหประดิษฐาราม ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563