พาณิชย์' จัดคอร์สติวเข้มธุรกิจทั่วประเทศ นำ Digital Tool ขยายโอกาสธุรกิจ

พาณิชย์' จัดคอร์สติวเข้มธุรกิจทั่วประเทศ นำ Digital Tool ขยายโอกาสธุรกิจ
 ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจยุคใหม่
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ติวเข้มธุรกิจให้ก้าวเป็น นักธุรกิจยุคใหม่ พร้อมปรับวิถีการค้า ด้วยการนำเครื่องมือตลาดออนไลน์ (Digital Tool) ขยายโอกาสทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตต่อไป
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า วิกฤติ COVID-19 ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่เรียกว่า New Normal และพฤติกรรมดังกล่าวกลายเป็นพฤติกรรมถาวรของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จ เพราะเป็นช่องทางการตลาดที่มีความท้าทาย เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงหากสินค้าและบริการไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จะทำให้แข่งขันได้ยากมากขึ้น
 
          เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพด้านการตลาด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดหลักสูตร Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์ ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ (Digital Tool) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด โดยเริ่มนำร่อง 5 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จังหวัดนนทบุรี
 
          โดยกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing มาแนะนำแนวทางการปรับวิถีสู่การค้ายุคใหม่ อาทิ โอกาสธุรกิจยุคท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ โปรโมทธุรกิจอย่างไรให้ยอดขายพุ่ง รายได้เปรี้ยง ทำการตลาดออนไลน์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า รวมถึงมีการทำ Work Shop การโปรโมทธุรกิจด้วย LINE OA การบริหาร DATA เป็นต้น
 
          การปรับตัวของธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal จะช่วยให้ธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ การปรับตัวจึงเป็นหัวใจหนึ่งของความสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้สามารถรองรับปริมาณ traffic ของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาก เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้ อธิบดีกล่าวสรุป
 
         สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click https://forms.gle/RgWyiXSzyD542kKJ7 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                           ฉบับที่ 3 /12 ตุลาคม 2563