"การตลาดเงินล้าน"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์รายการ "การตลาดเงินล้าน"
ประเด็น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าส่ง ค้าปลีก/โชวห่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการร้านค้า กำหนดออกอากาศวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์
TNN ช่อง 16 บันทึกเทป ณ ห้องKM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563