กรมพัฒน์ อัปเกรด OTOP Select หนุนสินค้าชุมชนสู่เมือง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์รายการ " SME Smart Service ประเด็น กรมพัฒน์ อัปเกรด OTOP Select หนุนสินค้าชุมชนสู่เมือง " กำหนดออกอากาศวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Smat SME ทรู 49 บันทึกเทป ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563