แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงาน ปี 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือน
กันยายน 2563 และไตรมาส 3/2563 พร้อมทั้งแถลงนโยบายการดำเนินงาน ปี 2564 โดยมีผู้บริหารกรมฯ
เข้าร่วม ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563