รมช.พณ. ลง 'ภูเก็ต' ตรวจเยี่ยมแฟรนไชส์ต้นแบบ

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ตตรวจเยี่ยม ธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยดึงจุดแข็งธุรกิจแต่ละขนาด...สร้างฐานที่มั่นด้านอาชีพให้คนในพื้นที่ เร่งส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นกำลังสำคัญ...ช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจภูเก็ต...ยุคโควิด-19 ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คือ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ริเริ่มนำมาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำมาสู่ประเทศไทย งาน โดยบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว รวมทั้ง มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ (Franchise Go inter) ปัจจุบันสามารถขยายธุรกิจ ไปตลาดต่างประเทศแล้ว 6 ประเทศ ชาบังนัน ธุรกิจชาต้นตำรับจากจังหวัดปัตตานี เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก (ใช้เงินลงทุนไม่มาก) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเช่นกัน ภายใต้สโลแกน "หอมกรุ่นละมุนชา" เป็นแฟรนไชส์สำเร็จรูปที่นำไปประกอบธุรกิจได้ทันที ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูง จึงเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินลงทุนไม่มาก ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง