SME ต้องมีที่ขาย! จุรินทร์ นำพาณิชย์แตะมือห้างฯ จัดพื้นที่ฟรีให้ SME ขายของ ปลื้มหนัก! ถูกใจผู้ประกอบการรายย่อย

SME ต้องมีที่ขาย! จุรินทร์ นำพาณิชย์แตะมือห้างฯ
จัดพื้นที่ฟรีให้ SME ขายของ ปลื้มหนัก! ถูกใจผู้ประกอบการรายย่อย
 
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ประธานในพิธีเปิดงานโครงการนําร่องความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์และเทสโก้โลตัส ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจ มหาชน ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 โดยมี นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส ร่วมด้วยทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสขายสินค้า
 
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะส่งเสริมการตลาดให้กับ SME เพราะ SME เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และจะพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศต่อไปในอนาคต SME ที่มาร่วมงานในวันนี้ถือเป็น SME ที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า SME ที่เป็น OTOP Select ที่เป็น OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจนได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง Micro SME ที่เป็นเครือข่ายสำคัญของหอการค้าในแต่ละจังหวัดและเป็นเครือข่ายของ Biz Club ซึ่งเป็นที่รวมของ Micro SME ต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
        กระทรวงพาณิชย์ยินดีจะสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้กับ SME ที่มาเปิดจำหน่ายสินค้าและบริการโดยไม่คิดค่าพื้นที่ ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ขอบคุณผู้บริหารเทสโก้โลตัสและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมมือกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว