สพข.6เปิดบ้านต้อนรับนายทศพล ทังสุบุตร

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินทางไปสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563