นายทศพล ทังสุบุตรตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมพร้อมพูดคุยให้กำลังใจบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563