หารือกับคณะผู้แทนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือกับคณะผู้แทนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
ประเด็น นโยบายการส่งเสริมธุรกิจและการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอมเริกันในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563