ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP Select และบันทึกเทปรายการโทรทัศน์

         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ 'กลุ่มอาชีพเครื่องหนัง ธัญสุดา' ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ OTOP Select ที่กรมฯ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้มแข็ง สามารถขยายตลาดผ่าน ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจุบัน 'กลุ่มอาชีพเครื่องหนัง ธัญสุดา' ได้สร้างสรรค์แบรนด์ 'THANSUDA' และ 'Double P Design' ซึ่งเป็นที่ ยอมรับของกลุ่มลูกค้าที่นิยมของใช้ ของตกแต่ง และเครื่องประดับที่ผลิตจากหนังแท้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมียอดขายโดยรวมต่อปีประมาณ 100 ล้านบาท และมีโอกาสเติบโตอีกมาก วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563