แถลงข่าวการจัดงาน "ของดีทั่วไทย"

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว
การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งาน "ของดีทั่วไทย"ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม กำหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2563 ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี