แถลงข่าวจดทะเบียนธุรกิจ ตุลาคม 2563

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนตุลาคม 2563
โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563