สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise รุ่นที่ 24)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์(B2B Franchise) รุ่นที่ 24 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 152 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563