นโยบายการดำเนินงานกรมพัฒน์ฯและนวัตกรรมการดำเนินของกรม

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ The Nation TV ในประเด็น "นโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนวัตกรรมการดำเนินงานของกรมฯ" ณ ห้องประวัติศาสตร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563